background
Chương trình
CHƯƠNG TRÌNH MẦM NON

Dành cho Bé từ 3 đến 4 tuổi

 

- Học vẽ thiếu nhi -
CHƯƠNG TRÌNH MẦM NON (JUNIOR PROGRAME)
Dành cho các bé dưới 4 tuổi

Chương trình mầm non 1, 2 & 3

Nội dung bài học : Vui vẻ, thú vị và những thông tin nghệ thuật bổ ích được thể hiện trong các trò chơi sáng tạo.
Dụng cụ học tập : Đồ dùng thủ công, Bút Sáp (Wax Crayons)
-----

Junior Programme 1, 2 & 3

Learning Points
Fun, enjoyable and informative art activities with creative games, puzzles and storytelling sessions. Systematic colouring technique and crafting activities from workbooks and additional learning materials.

Mediums
General drawing & Crafting materials / tools, Wax Crayons.

 
 

experience HandShake