background
Tin tức
CẤP ĐỘ CƠ BẢN

Ngày đăng: 17/04/2019

Dành cho bé từ 9 tuổi trở lại

 - Học vẽ thiếu nhi -

CẤP ĐỘ CƠ BẢN
Dành cho bé từ 9 tuổi trở lại

Giới thiệu phương pháp vẽ sáng tạo, chủ đề vẽ là hoa quả và động vật. Học sinh sẽ khám phá 1 loạt các chủ đề để tạo ra các tác phẩm của chính mình.

Cấp độ 1, 2 & 3

Nội dung bài học : Sử dụng kỹ năng sáng tạo để ghi nhận & xây dựng các tác phẩm đầu tiên, học cách khám phá ý tưởng, bố cục, màu sắc và chữ viết thông qua hàng loạt kỹ thuật.
Dụng cụ : Bút chì màu, màu sáp dạ quang và màu sáp.

experience HandShake